Aerodinamik dizayn mühəndisi

Aerodinamik dizayn mühəndisi

Ümumi Kvalifikasiyalar:

 • Təyyarə, Aerokosmik, Mexanika və Mexatronika mühəndisliyi kimi texniki fakültələri bitirmiş
 • Təyyarələrin ilkin dizaynı haqqında biliyə malik olmaq
 • Hərəkət-güc tələbi hesablarını aparmağı bacarmaq
 • Aerodinamik analizləri şərh etməyi və təkmilləşdirməyi bacarmaq
 • İdarəetmə səthi momentlərini hesablayaraq servo seçə bilmək
 • Aerodinamik tənlikləri yaxşı bilmək
 • Təyyarənin dayanıqlılığı və onun törəmələri ilə bağlı parametrlər haqqında biliyə malik olmaq
 • Uçuş dinamikası haqqında biliklərə sahib olmaq
 • Sabit qanadlı və dönən qanadlı təyyarələrin uçuş prinsiplərini mənimsəmiş
 • Uçuş performansının hesablamalarını aparmaq və bu məlumatları qrafik şəkildə təqdim etmək

İşin Təsviri:

 • Təyyarənin ümumi ölçüləri
 • Təyyarənin xarici dizaynı
 • CFD təhlili və təkmilləşdirilməsi
 • Hərəkət sistemlərinin müəyyən edilməsi
 • Səth ölçüsünə nəzarət
 • Hərəkət və Güc Sistemlərinin hesablamaları
 • Təyyarənin performansının təhlili